Jakub Strouhal - Haloklina

 květen 2023
doporučená cena 257 Kč
cena v našem obchodě 200 Kč

ISBN: 978-80-908568-2-0


Básně z první sbírky Jakuba Strouhala (*1992) "Podzimov" byly otištěny v časopise Psí víno, Host, Tvar nebo v antologii Nejlepší české básně. Po pěti letech přichází queer aktivista, vystudovaný právník a milovník vůně pačuli s novou knihou s názvem "Haloklina".

"Haloklina" je, stejně jako autorův debut, rozdělena do tří částí, v nichž se postupně zabývá tématy jako je pobyt v psychiatrické nemocnici, domácí násilí, generace singles, život s tělesným postižením, stárnutí nebo feminismus.

Anežka Nováková - < 3 0květen 2023
doporučená cena 167 Kč
cena v našem obchodě 130 Kč

ISBN: 978-80-908568-8-2 (brož)

Název debutové sbírky Anežky Novákové (*1993) <30 odkazuje na věk autorky, ve kterém vznikaly texty do sbírky zařazené. Ačkoliv se jedná o období delší, než jedna dekáda, působí celek velice kompaktně, zařazené básně jsou hravé i niterné, navzájem se prolínají, doplňují.

<30 je spíše než konceptem dokumentem, který pojednává především o mezilidských vztazích. I když jsou básně ve sbírce často osobní, jejich vyznění může čtenáře překvapit svou univerzálností.

Alžeběta Stančáková - Co s tím - druhé, upravené vydání


 

květen 2023

doporučená cena 167 Kč
cena v našem obchodě 130 Kč

ISBN: 978-80-908568-7-5 (brož)

Co s tím bylo nařčeno z předčasného defétismu i ověnčeno Cenou Jiřího Ortena. Odsouzeno za snahu zbytečně šokovat a později zařazeno mezi poezii poučených snílků. Jedná se o knihu tenkou, ale rozporuplnou.

V tuto chvíli se před čtenářskou obec dostává její druhé vydání, které, oproti prvnímu, doznalo dílčích změn a zpětných autorských zásahů. V zásadě se ale nemění zase až o tolik a i kdyby, tak co s tím...

Tomáš Tománek - Nepůvodní druhy


 


duben 2023

doporučená cena 167 Kč
cena v našem obchodě 130 Kč

ISBN: 978-80-908568-5-1 (brož)

Autor sbírek Ptačí král (2013) a Led není jenom Zeppelin (2017) přichází po šesti letech se svou třetí sbírkou.

Tematicky se sbírka Nepůvodní druhy vymyká především tématikou, která je ještě osobnější a vyzrálejší. Co zůstává, je precizní lyrika a úspornost, s jakou Tománek ve svých básních pracuje.

Jakub Pergler - Místo držky výčep


 


duben 2023

doporučená cena 177 Kč
cena v našem obchodě 130 Kč

ISBN: 978-80-908568-6-8 (brož)

Jakub Pergler (*1999), vlastním jménem Jakub Strouhal pochází ze severozápadních Sudet, které již dávno vyměnil za jinou bezútěšnou krajinu, Slezsko.

Jeho básně jsou civilního rázu – ohledávají každodenní skutečnost i zkušenost. Pergler bude po zásluze řazen mezi mladé hlasy undergroundu, čemuž krom jiného napomáhá i to, že se jeho debutové sbírky redakčně ujal Jakub Chrobák.

petya stach - TETAM

 
duben 2023

doporučená cena 187 Kč
cena v našem obchodě 140 Kč

ISBN: 978-80-908568-4-4 (brož)


Básně debutové sbírky TETAM petyi stach tvoří významově bohatý a kompozičně provázaný celek, pro nějž je charakteristická neustálá oscilace mezi městským a přírodním, civilním a snovým, epickým a lyrickým.

Ocitáme se ve světě plném neklidu, kterému je neustále nablízku jakási nejasná, všepohlcující hrozba, ve světě neustálého pohybu a proměn – vnějších i vnitřních – odrážejících se v samotném jazyce sbírky.

Jan Valík - POMMES FRITES

 


duben 2023

doporučená cena 177 Kč
cena v našem obchodě 130 Kč

ISBN: 978-80-908568-3-7 (brož)

Tvořil jsem vzduch coby chlapec pro žár píše v jedné básni debutant Jan Valík, jenž je také hudebník, vystupující pod pseudonymem Sklad by Walda.

Jeho slovesná tvorba je reflexivní, hříčkovitá, tezovitá, smyslově vrtošivá. Básník tvoří stejně přirozeně jako dýchá, vnímá a je. Žádná kašírovaná intošina, ani prekariátní pozérství, prostě poezie samouka tady a teď. Jestli toto není žitá přirozenost, tak už asi nic.