Experiment s překladačem

Experiment s překladačem

Před několika měsíci jsem pročítal loňské 4. číslo internetového časopisu Dobrá adresa a narazil tam na soubor prazvláštně vyhlížejících textů Petra Štengla, shrnutých pod označení Spamy. Přestože je o redakci zmíněného periodika dobře známo, že si z literatury často a ráda dělá legraci (ostatně, proč ne), příliš jsem nevěděl, co si mám o těchto automatickými překladači upravených postřezích jednoho z jejích členů myslet. Ve stručném úvodu k následným glosám a úryvkům z mailů nalezneme zmínku o autorově pokusu „předložit laskavému čtenářstvu svoji vizi budoucího jazyka, který bude založen převážně na automatických překladačích, které se tak vlastně stanou novými tvůrci jazyka“ (Dobrá adresa č. 4/2012, roč. XIII, s. 47). Tato metoda vzniku nových textů, jejichž prostřednictvím Štengl – dost možná částečně s ironií jemu vlastní – poukazuje na absurdnost podoby jazyka internetové epochy a éry věčného „googlování“, se alespoň z poloviny stala alfou a omegou autorovy nové knihy Spam.
Tematická stránka autorovy novinky se od jeho předchozího počinu, básnické sbírky 3+1, příliš neliší, pakliže pomineme zejména dřívější četnost sociálně kritických aspektů a různých narážek na současnou neutěšenou politickou situaci nejen v České republice. Během četby osmadvaceti povídek, jejichž názvy jsou vždy uvozeny mailovým termínem „Předmět“ a doplněny konkrétními incipity, nahlédneme mimo jiné do autobiograficky laděných příběhů prodchnutých typickým Štenglovým lehce mrazivým humorem. Autor se vrací do dětských let (Předmět: V době), popisuje tragikomické situace z doby vojny (Předmět: Troup byl špagát), využívá odposlouchaných hovorů z ulice (Předmět: Zrovna čekal) nebo se nechává strhnout spontánním proudem řeči vypravěče: „Jo takhle, no jasně, že jsou různý způsoby, jak si vydělat. Víte, to vono to bude tou mlhou. Kdybyste mě viděl, tak byste viděl, že… No prostě tělem a sexem se neuživím. To už by teda musel bejt pořádnej cvok, kterej by měl vo mě zájem. Počkejte, a myslíte, že by mě moh jako že milovat? Jako doopravdy? No co, každej sme ňákej, ne? Tak mně by nevadilo, že je třeba nějakej trochu jetej a tak.“ (Předmět: Haló!, s. 26). S tvorbou Petra Štengla obeznámení čtenáři nebudou sice překvapeni výběrem a charakteristikou znázorňovaných mikrosituací, lze však předpokládat, že právě v těchto civilistních polohách, v nichž dominuje stručný a odlehčený vypravěčský styl prokládaný hovorovým jazykem každodenního styku, tkví působivost autorovy tvorby.
Polovina původních textů z knížky Spam prošla automatickým překladačem, přičemž z jím nabízených jazyků si Štengl vybral haitskou kreolštinu (údajně kvůli líbivému názvu tohoto jazyka). Po zpětném překladu do češtiny vznikly věty znějící podobně jako nevyžádaná pošta. Snad téměř každý se nejednou setkal s podobným mailem: „Ahoj! Dopisujme si. Mozna si dame kaficko vecer? Chci s nekym chodit! Tady je moje anketa: IOk.info/kyan.“ (Předmět: Ahoj!, s. 7). Problémem však může být skutečnost, že tak jak rychle zavřeme a smažeme tyto texty v našem počítači, budeme mít možná sto chutí podobně naložit i s těmito větami v knize. Jistě, někdy z tohoto experimentu vzejdou docela vtipné pasáže (například úvodní odstavec v Předmět: Oni žili pro sebe), jeho možnosti jsou ovšem poněkud omezené, a pokud dojde k aplikování stejného principu zrodu nových textů (byť tematicky rozmanitých) na zhruba padesáti procentech celkového rozsahu knihy, začne pravděpodobně dominovat pocit nudy ze zmateně a nesrozumitelně poskládaných slov. Musím se přiznat, že význam a smysl některých textů mi zůstal (alespoň zčásti) utajen, na druhou stranu, je skutečně nutné, aby každý literární text měl takzvaně hlavu a patu, když ji nemá ani dnešní svět, jak ostatně píše Petr Štengl v úvodu Spamu? Skutečně ani trochu nekoresponduje jazyková úroveň následující citace s vyjadřováním mnoha dnešních mladých, internetem poblázněných jedinců? „Neopětovaná láska může vyústit v chování fanatika, takový jak kráčet a dokonce zobrazit nepřátelství k předmětu touhy. Je-li láska, je odmítnuta. Tyto druhy chování mohou vést postiženou osobu být viděn jak „zvrhlý“ nebo looser rozsahu, rostě „creepy“. (Předmět: Neopětovaná láska, s. 9).
Předložit čtenářům přinejmenším bizarní podobu textů vzniklých s pomocí překladače Google považuji za zajímavý nápad a experiment, nemyslím si však, že by měl být tak výrazný jako v knize Spam. Možná jsem příliš konzervativní, ale mám-li odpovědět na otázku Petra Štengla, zda by tento jazyk obstál vedle klasických textů, či naopak, jak by obstály klasické texty vedle něj, musím říci, že ty „klasické“ mohou – na rozdíl od těch upravených překladačem – vyvolat mnohonásobně silnější dojem než jednotvárné (byť původně nepochybně interesantní) jazykové pokusy. I neupravené, „klasické“ Štenglovy povídky z jeho novinky jsou toho důkazem.

Jan Stanislav


Petr Štengl: Spam. JT´s nakladatelství, Krucemburk 2012.

Vyšlo v Kulturní revue Protimluv, knihu naleznete ZDE