Z Prahy do Krakova a zase zpět

Z Prahy do Krakova a zase zpět

Život jako zastávka, na níž se čeká na ten správný vlak. Pijeme a kouříme, kouříme a pijeme a čekáme na spoj, který nás zaveze do vytoužené stanice. Dřív než ztratíme veškeré naděje. Jen nepromeškat příležitost a naskočit klidně za jízdy… V takovém duchu se nese prozaická prvotina Jana Těsnohlídka ml., která zaujme zejména mladší čtenářský okruh, neboť ADA se stylizuje do jakési generační výpovědi dvacetiletých, kteří ve velkoměstech hledají spřízněnou duši a ztrácejí iluze o životě, o vlastní budoucnosti, o lásce.
Na poměrně krátkém rozsahu šedesáti stran tak autor rozehrává niterní příběh hlavní postavy, která je současně vypravěčem, jenž nemá jméno, avšak má čitelné autobiografické rysy. Muž, který přes svůj mladý věk působí dojmem unavenosti ze života, tak trochu romantik zbavený ideálů, potká starší Polku jménem Ada. Ačkoli ta bydlí v jiném městě, mluví jiným jazykem a vede jiný život, jeví se jako jeho spřízněná duše. Zamiluje se na první pohled. Po všech vztahových kotrmelcích je postava Ady jako záchranná brzda v rozjetém vlaku řítícím se do prázdna – teď už je to všechno „all in“. 
Stěžejní linii kratičkého románu tvoří tedy vnitřní monolog hlavní postavy, která promlouvá ke čtenáři o svých rozkolísaných pocitech k Adě, přičemž volí formu hovorové češtiny, která tak podtrhuje autenticitu výpovědi. Kulisy přelidněné Prahy střídají kulisy Krakova, cesta vlakem tam a zpět, pravidelné zastávky v barech s cigaretou a sklenkou whisky – „pijeme a kouříme“ zaznívá románem jako jakýsi refrén zvýrazňující rytmiku příběhu. Těsnohlídek v sobě nezapře básníka, a to jak zmíněnou rytmikou, tak poetickým jazykem, jímž výstižně pojmenovává vnitřní pocity mladých lidí. Vztahovou tematikou je knižní trh přesycen, podobně jako současná kinematografie, ale Těsnohlídek promlouvá ke čtenáři osobitým jazykem, podařilo se mu vystihnout atmosféru přelidněných měst, stejně jako náladu mladých lidí, kteří se v anonymním davu snaží najít ideální protějšek: „Říká se, že jsme i to, co jsme ztratili. Občas mi přijde, že spousta lidí jsou už jen to, co ztratili, že už všechno skončilo a nic nezačíná a snad oni ani nechtěj, aby začalo. Přál bych si, abysme mohli na všechno zapomenout a bejt prostě spolu. Tlustá čára za tím vším a novej začátek. Bez strachu, bez předsudků. Některý přání nejdou splnit.“
Příběhem se prolíná jakási existenční beznaděj, která je střídána nadějí na nový, lepší začátek. Pocity souznění střídají pocity vzteku plynoucího z beznaděje, z vědomí, že všechno jednou skončí, a to možná ještě dříve než něco krásného začne. V takových pasážích se Těsnohlídek neubrání provokativnímu gestu, kdy např. při návštěvě Krakova si hlavní postava posteskne, že „tohle město zapomněli vybombardovat“. Není to však laciné gesto, je to výkřik zamilovaného muže, který hledá pevné místo ve svém životě, všechno sází na jednu kartu a je zmítán vztekem z toho, že „tohle“ místo není jeho. Láska k Adě jako poslední náboj, buď přijde štěstí teď, anebo nikdy. Jenže Ada se tomu brání, Ada je víc unavená, Ada chce být sama. Možná, že už to jinak ani neumí. A možná že ani nechce. Cyklický příběh se uzavírá, tahle jízdenka je jednosměrná.
Těsnohlídkova prozaická prvotina svou neotřelou formou a syrovým jazykem vyčnívá z řad jiných milostných příběhů (dá-li se tato láska, která je spíše sebedestruktivní než naplňující, nazývat milostným příběhem). A přestože se může zdát, že naléhavost Ady je samoúčelná a že nemá co sdělit generaci starší či těm, kteří nalezli pevný bod ve svém životě, faktem zůstává, že se mladému básníkovi podařilo nalézt tón, jenž doznívá ještě dlouho po přečtení.
Karin Jamnitzká


Jan Těsnohlídek ml.: ADA. JT´s, Krucemburk 2012.

Vyšlo v Kulturní revue Protimluv, knihu naleznete ZDE